Svetovanje, coaching, regresije, delavnice, seminarji …

Celostno zdravljenje poteka v obliki individualnih delavnic. Namenjeno je vzpostavitvi ravnovesja uma, čustev, telesa in duha. Proces je usmerjen v popolno sprejetje samega sebe. Posameznika vzpodbuja k dopuščanju, priznavanju, sprejemanju sebe in svojega doživljanja.  Skozi postopek posameznik vedno bolj priznava sebe in si daje prav. Skozi razvijanje ljubezni in spoštovanja do sebe si vedno bolj dovoli doživljati in izražati svoje misli, čustva in občutke. Bolj in bolj posluša sebe, si verjame in krepi se zaupanje življenju. Postaja vse bolj vreden samemu sebi, občuti vedno več miru in ponotranji spoznanje, da je najboljši, točno tak kot je v danem trenutku. Skozi spontano, pristno, iskreno in sproščeno izražanje svojega doživljanja se poglablja stik z lastnim virom, kar vodi v zavedanje sebe, kot edinega ustvarjalca svojega življenja. Prebujati se začne odgovornost do svojih odločitev, skrbno oblikovanje svojega razmišljanja in usklajenost izbir z željenim doživljanjem.

Povej prijatelju!